Iwona Łaska-Rutkowska

Specjalne strefy ekonomiczne – sprzedaż odpadów

Zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega tylko dochód z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stosownie do uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności w granicach specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli zatem dany rodzaj działalności gospodarczej nie został wymieniony w zezwoleniu, to uzyskany z tej działalności dochód nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Część produkcji może odbywać się poza strefą ekonomiczną

Podatnik zachowuje prawo do zwolnienia z CIT dochodu uzyskanego przy wykorzystaniu towarów i usług zakupionych poza specjalną strefą. Ich udział musi być jednak uznany za działalność pomocniczą w stosunku do określonej w zezwoleniu strefowym.