Karol Chwastowski

Rozporządzenie PE i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

To przedsiębiorca zbierający dane osobowe musi wybrać rozwiązania adekwatne do poziomu ryzyka ich ujawnienia. Na ich wdrożenie został niecały rok.