Artur Tim

KAS zażąda dokumentów bez kontroli podatkowej

W wyniku obowiązujących od 1 marca br. zmian w przepisach o administracji skarbowej zwiększono uprawnienia organów. Niestety, w wielu przypadkach nastąpiło to kosztem gwarancji dla podmiotów podlegających kontroli.

Sukcesja: zagraniczne instytucje planowania sukcesyjnego z wykorzystaniem fundacji

Możliwości dysponowania majątkiem na wypadek śmierci seniora pozostają na gruncie prawa polskiego znacznie ograniczone. Niektóre jurysdykcje przyznają w tym zakresie daleko idącą swobodę. Stwarzają przy tym korzystne warunki do zagwarantowania ciągłości działalności gospodarczej oraz spełnienia woli spadkodawcy.

Odliczenie VAT za garażowanie służbowego auta w domu pracownika

Sądy administracyjne mają inne zdanie niż skarbówka. Dopuszczają pełne odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi, gdy są one garażowane w miejscu zamieszkania określonych kategorii pracowników.

Obrót marihuaną terapeutyczną a VAT

Obrót terapeutyczną marihuaną nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast jej wykorzystanie w badaniach klinicznych nie uprawnia do preferencji w VAT.