Natalia Kotlarek

Dokumentacja dla podmiotów z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu

1 stycznia 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie cen transferowych, dotyczące m.in. definicji podmiotów powiązanych kapitałowo, zasad i terminu sporządzania dokumentacji. Czeka nas jednak kolejna modyfikacja.

Analiza cen transferowych - na czym polega

W analizie danych porównawczych zwykle bada się wskaźniki rentowności. Dobór odpowiedniego parametru powinien uwzględniać charakter transakcji i dostępność danych finansowych. Dla producentów najczęściej jest to narzut na koszty.

Dokumentacja lokalna i obowiązki sprawozdawcze od 2017 r.

Podatnicy, których przychody lub koszty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 2 mln euro i zawierali oni transakcje z podmiotami powiązanymi powyżej ustawowych progów, muszą sporządzić dokumentację na poziomie krajowym.

Ceny transferowe: co się zmieniło w dokumentacji

Do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2017 r. podatnicy będą musieli przygotować dokumentację podatkową po raz pierwszy według nowych zasad. W cyklu artykułów podpowiemy, kto i jak powinien się wywiązać z tego zadania.

Jak określać limity transakcji między podmiotami powiązanymi

Przepisy pozostawiają wątpliwości, czy ustawowe progi obligujące do sporządzania dokumentacji podatkowej należy odnosić osobno do każdej transakcji czy sumować wartości ich wszystkich, zawartych z daną spółką z grupy.

Dokumentacja cen transferowych - zmiany od 2017 roku

Próg ustalony na poziomie 2 mln euro zwalnia najmniejsze podmioty z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, ograniczając w ten sposób ich koszty i obciążenia administracyjne.

Korekta przychodów i kosztów wstecz – tylko wyjątkowo

Od 2016 r. obowiązuje zasada, że korekta, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, rozliczana jest w okresie, w którym dokument korygujący został wystawiony lub otrzymany.

VAT: Wyższe kary nie powstrzymają oszustów

Powrót sankcji w VAT może dotknąć uczciwych podatników. Mogą oni obawiać się nałożenia przez fiskusa dodatkowych kwot, gdy staną się ofiarą oszustwa, a organ uzna, że nie wykazali należytej staranności w sprawdzeniu kontrahenta.

Ceny transferowe: nowe obowiązki sprawozdawcze

Zmiany przepisów zwiększą obciążenia administracyjne w niektórych firmach. Mogą się jednak przyczynić do trafniejszego identyfikowania przez organy podmiotów, u których istnieje realne ryzyko przerzucania dochodów do innego kraju.

Ceny transferowe coraz częściej interesują fiskusa

Nowe przepisy bez wątpienia umożliwią organom podatkowym skuteczniejszą kontrolę przedsiębiorców w zakresie cen transferowych poprzez dostęp do szerszego zakresu informacji.