Przemysław Pasikowski

Czy podatnicy powinni się obawiać masowych kontroli

Obecnie fiskus najczęściej wysyła SMS lub mail z powiadomieniem o nieprawidłowościach w przesyłanych JPK. Zapowiada jednak wprowadzenie twardej analityki umożliwiającej identyfikowanie przestępstw podatkowych na podstawie tych plików.

Ministerstwo Finansów wciąż dąży do uszczelnienia systemu podatkowego

Można odnieść wrażenie, że celem weryfikacji JPK nie jest karanie przedsiębiorców za każde przeoczenie w raportowaniu.

Organizacja imprez plenerowych jest zwolniona z podatku

Aranżacja wydarzeń w terenie i wystaw przez muzeum, ze wsparciem finansowym miasta, podlega VAT, gdy jest wykonywana na podstawie umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta czynności.

Czy Centralny Rejestr Faktur upowszechni e-faktury

E-fakturowanie połączone z centralnym gromadzeniem danych przez organy podatkowe to jeden z projektów, do którego powołana została spółka Aplikacje Krytyczne. Pierwsza wersja CRF ma być gotowa w połowie roku.

Sprzedaż projektów wnętrz - jaka stawka VAT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie zawartej z architektem umowy zlecenia na wykonanie aranżacji pomieszczeń nie może zostać uznana za twórcę w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.