Rafał Wojciechowski

Reklamacja: jaki jest termin na odpowiedź

To instytucja finansowa poniesie negatywne konsekwencje braku udzielenia odpowiedzi w terminie, lecz jednocześnie z takiego powodu reklamacja klienta nie może zostać przesądzona jako zasadna na przyszłość.

Sposoby na ochronę przed próbą wrogiego przejęcia

SPÓŁKI | Najbardziej efektywnym sposobem ochrony przed próbą wrogiego przejęcia jest technika tzw. białego rycerza. W sytuacji zagrożenia może pojawić się kontrwzywający – podmiot, który zaoferuje akcjonariuszom inną (najczęściej wyższą) cenę za akcje lub z innych powodów takie przejęcie będzie lepszym rozwiązaniem dla spółki.