Sebastian Koczur

Pensja zasadnicza może być niższa niż minimalna

Pojęcie wynagrodzenia minimalnego nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym. Ponadto sama pensja zasadnicza nie musi odpowiadać stawce minimalnej. Składa się na nią suma wszystkich elementów płacy.

Staż pracy na nowo definiowany – czy do końca przemyślany?

Ideą projektowanych przepisów jest rozszerzenie pracowniczego pojęcia na osoby pozostające w innych relacjach prawnych. Założenia pomysłodawców są jednak momentami niezrozumiałe – zauważają eksperci Sebastian Koczur i Błażej Mądrzycki.