Wioletta Kulińska

Nowe standardy ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców

Przetwarzanie danych to nie tylko ich zbieranie, aktywne korzystanie czy też modyfikowanie, ale też przechowywanie oraz teoretyczna możliwość dostępu do danych (nawet, jeżeli się tej możliwości nie wykorzystuje).