Anna Roessler

Kiedy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku sądu

Wyrok istnieje i może być przedmiotem innych czynności procesowych dopiero od chwili ogłoszenia jego sentencji.

Przetargi: tajemnicę informacji trzeba odpowiednio zastrzec

Startując w przetargu, należy pamiętać, aby część oferty zawierająca dane objęte poufnością została fizycznie wyodrębniona, tak aby zamawiający ich nie ujawnił.