Mateusz Piech

Nieodpłatne korzystanie z majątku kontrahenta bez podatku

Przechowywanie przyczep na placu udostępnionym przez klienta, w celu świadczenia na jego rzecz usług, nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Odszkodowanie za zniszczone podczas wichury mienie pracownika może być kosztem podatkowym

Firma może odliczyć rekompensatę za naprawę samochodów należących do pracowników, które zostały uszkodzone na skutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych.

Wydatki na postępowanie sądowe i obsługę prawną w kosztach firmy

Wydatki na postępowanie sądowe i obsługę prawną, związane ze sporami dotyczącymi tzw. szkód górniczych, można zaliczać do kosztów podatkowych.

Czy sprzedaż waluty bankowi jest wypływem środków pieniężnych

Sprzedaż środków pieniężnych w euro jest trwałym wyzbyciem się ich. W momencie „zwrotnego" przelewu ich równoważności w walucie polskiej może dochodzić do powstawania różnic kursowych dodatnich bądź ujemnych, które stanowią przychody lub koszty.

PIT: Korzystanie z „relax roomów” nie jest przychodem pracowników

Odpoczynek w pokoju muzycznym nie spełnia warunków pozwalających na uznanie takiego „przysporzenia" za przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT. Ponadto przebywanie w tym pomieszczeniu jest dobrowolne.

Obowiązkowa składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest kosztem

Kwoty wpłacane przez bank na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców są związane z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodu w postaci odsetek od kredytów mieszkaniowych udzielonych jego klientom.