Michał Najder

Jaki zakres kontroli korespondencji pracownika

Im większy jest wpływ technologii na życie prywatne i zawodowe, tym bardziej chce się chronić prywatność i tajemnicę korespondencji. Powstaje pytanie: czy kontrola służbowej skrzynki e-mailowej przez pracodawcę to konieczna ingerencja, czy naruszenie podstawowych praw jednostki?

Arbitraż: jak firma może ominąć zatory w sądach

Sąd może skierować strony postępowania na mediację, a także zaproponować zawarcie ugody, która będzie wiążąca, tak samo jak wyrok. Ustawodawca sugeruje też stronom, aby powstałe spory rozwiązywać jeszcze przed wystąpieniem na drogę zinstytucjonalizowaną, bez angażowania sądów powszechnych.

Zwrot kosztów windykacji

Opóźnienia w płatnościach, mimo że naruszają umowy, są korzystne dla dłużników. Odsetki nadal nie motywują ich do regulowania należności w terminach. Dłużnicy zdają sobie sprawę, że bardziej opłacalne jest dla nich wstrzymanie się z płatnością należności, nawet jeżeli posiadają na to środki, niż terminowe ich regulowanie.

Apteki po nowelizacji prawa farmaceutycznego

Nowelizacja prawa farmaceutycznego wejdzie w życie 25 czerwca. Ważne jest więc przygotowanie planu sukcesji, aby ustrzec się przed utratą zezwolenia na prowadzenie apteki. Nowego można nie otrzymać.

Nowe zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki: Przyszłość aptecznego biznesu

Obostrzeniu ulegną ograniczenia w wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.