Krzysztof Kawalec

Wyzwania dla europejskich systemów ochrony zdrowia

społczeństwo | Właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy przyznać, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem publicznym

Piłsudski kontra Dmowski - zderzenie osobowości

Działalność Romana Dmowskiego nie przypominała „impetu husarii, świetności poloneza, ale rytm powolny młota kującego granit". Zetknięcie z brutalną polityką rusyfikacyjną u Piłsudskiego i Dmowskiego przyniosło jednak podobne skutki w postaci trwałego urazu antyrosyjskiego.

Nie tylko Hallerczycy

Odrodzona Polska nie przetrwałaby bez energii i ofiarności dziesiątków tysięcy młodych ludzi, dla których służba w polskich formacjach zbrojnych stanowiła rodzaj patriotycznej zaprawy.

Krzysztof Kawalec: Starania o powstanie wolnej i niepodległej Polski. Narodziny II Rzeczpospolitej

Nie tylko Roman Dmowski i Ignacy Paderewski starali się o powstanie wolnej i niepodległej Polski. Dyplomatyczne starania o II Rzeczpospolitą podejmowano we wszystkich zaborach.