Łukasz Lubicz

Pracownicy delegowani: święta i dni wolne w różnych terminach

W okresie delegowania pracownik powinien korzystać co najmniej z tej samej liczby dni wolnych od pracy, jak gdyby pracował w Polsce. W jego rozkładzie wolne muszą być przede wszystkim dni świąteczne obowiązujące w państwie przyjmującym.

Urlop oddelegowanego pracownika - które przepisy obowiązują pracodawcę

Zarówno przy ustalaniu wymiaru wypoczynku pracownika, jak i przy udzielaniu mu wolnego pracodawca powinien brać pod uwagę przepisy obowiązujące w kraju, do którego wysłał pracownika.

Odliczenia równowartości diet – zasady oraz praktyka ZUS i fiskusa

Mimo że pracownicy oddelegowani do pracy za granicę nie mają prawa do diet, to ich wysokość ma dla nich zasadnicze znaczenie. O wartość diet można bowiem odpowiednio obniżyć zarówno podstawę składek na ubezpieczenia, jak i przychód do opodatkowania.

Oddelegowanie: składki ZUS w Polsce, podatek za granicą

Kwestie podatkowe i dotyczące ubezpieczeń społecznych są uregulowane niezależnie od siebie. Ostateczne obowiązki w zakresie PIT i ZUS w Polsce oraz w państwie oddelegowania różnią się w zależności od tego, do jakiego kraju wysłano pracownika.

Oddelegowanie pracownika za granicę a reguły opodatkowania jego przychodu

Sam fakt wykonywania pracy za granicą nie przesądza o tym, że podatki będą należne w kraju wykonywania pracy. Częstą sytuacją jest także konieczność opłacania podatku w dwóch krajach – Polsce i kraju oddelegowania.

Oddelegowanie pracownika za granicę a podstawa wpłat na ZUS

Całkowity przychód pracownika oddelegowanego uzyskany za pracę, stanowi podstawę wymiaru składek na jego ubezpieczenia w Polsce bez względu na to, gdzie jest opodatkowany.

Składki i podatek za czas oddelegowania pracownika do pracy za granicę

Państwo, w którym pracownik oddelegowany podlega ubezpieczeniom społecznym, zależy przede wszystkim od tego, gdzie wykonuje pracę. Jednak przepisy pozwalają pozostać w polskim systemie, mimo czasowego wykonywania pracy za granicą. Inaczej sprawa wygląda w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych.