Jadwiga Sztabińska

ZUS nie zmienia z urzędu rodzaju emerytury

Osoba, która pobiera wcześniejsze świadczenie, bo wciąż jest na etacie, musi złożyć wniosek o to powszechne

Wiele kosztów, jedna kwota wolna od potrąceń

Gdy do poborów pracownika stosujemy w tym samym czasie różne koszty uzyskania przychodów, tylko te pracownicze mają wpływ na wartość sumy, jaką musimy zostawić podwładnemu przy potrąceniach. Tak uważa inspekcja pracy

Już wiadomo, od kiedy dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego

Ustalenie daty nabycia prawa do uprawnień pracowniczych to jedna z nowości obowiązujących od 1 czerwca

Ustalamy pensję urlopową z nadgodzin

Jeśli pracownik nie otrzymał w jednym z trzech miesięcy przed wypoczynkiem wynagrodzenia za nadgodziny, to za ten miesiąc przyjmujemy do podstawy płacy wakacyjnej zero. Nie sięgamy do najbliższego okresu, w którym miał takie pobory

Rozliczanie urlopu na żądanie bez wyjaśnienia

Nadal nie wiadomo, czy cztery dni nagłego wolnego ma być udzielane z puli bieżącego czy zaległego wypoczynku. Inspekcja pracy nie odniosła się bowiem do tego problemu

Proces nie tworzy konfliktu

Czy kwoty wolne przy dobrowolnych potrąceniach są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy? Inspekcja pracy twierdzi, że tak

Wyższe odpisy socjalne w 2011 r.

Na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach musimy w 2011 roku przekazać do zfśs 1093,93 zł

Za ubiegły rok stosujemy nową kwotę wolną od potrąceń

Zmniejszając pracownikowi trzynastkę za 2010 r. o sumę przekazywaną komornikowi na spłatę kredytu, musimy mu zostawić 984,15 zł. Tak wynika z opinii inspekcji pracy

Grudniowy dodatek nocny zawsze ze starej płacy minimalnej

Nie ma znaczenia, kiedy pieniądze za pracę między 21 a 7 w ostatnim miesiącu roku są wypłacane. Liczymy je według minimum ustawowego wtedy obowiązującego