Robert Kielar

Leasing - jak rozliczyć przychody i koszty

Przedsiębiorcy, którzy na podstawie umowy leasingu użytkują środek trwały, muszą pamiętać, że w zależności od rodzaju zawartej umowy różne są zasady rozliczania wydatków i inny podmiot będzie miał prawo do odpisów amortyzacyjnych.

Ewidencja leasingu, a ustawa o rachunkowości

KLASYFIKACJA | Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji leasingu. Wskazuje tylko warunki, które powinna spełniać umowa, aby jej przedmiot stał się składnikiem majątku korzystającego.

Koszty i przychody podatkowe nie zawsze są równe bilansowym

Część małych jednostek w rozumieniu przepisów o rachunkowości ma prawo do stosowania uproszczenia polegającego na tym, że umowy leasingu rozlicza się na zasadach przewidzianych w ustawie o CIT.

Jak wykazać grudniowe pensje

Różne terminy płatności wynagrodzeń oraz składek ZUS powodują, że koszty te są często ujmowane w niewłaściwym okresie. Aby uniknąć błędów, należy przeanalizować m.in. rodzaj umowy oraz dzień faktycznej wypłaty należności.