Agnieszka Chamera

Zmiany podatkowe 2018 – podsumowanie

Z początkiem roku wprowadzono jednocześnie wiele regulacji, które mają na celu nie tylko przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej, ale również niwelujących jej skutki z poprzednich lat, np. w zakresie działań optymalizacyjnych z wykorzystaniem znaków towarowych.

Zyski kapitałowe to odrębne źródło dochodów w CIT od 2018 r.

Dywidendy, przychody z umorzenia udziałów czy wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, będą rozliczane odrębnie od kwot wypracowanych na pozostałej działalności spółki.