Dorota Tarnowska

Kto i kiedy może zablokować rachunek przedsiębiorcy

Przepisy nakładają na banki i SKOK-i obowiązek codziennego przekazywania do izby rozliczeniowej informacji o prowadzonych i nowych rachunkach, a także zestawień transakcji dotyczących rachunków należących do podmiotów kwalifikowanych.

Jaki zakres kontroli korespondencji pracownika

Im większy jest wpływ technologii na życie prywatne i zawodowe, tym bardziej chce się chronić prywatność i tajemnicę korespondencji. Powstaje pytanie: czy kontrola służbowej skrzynki e-mailowej przez pracodawcę to konieczna ingerencja, czy naruszenie podstawowych praw jednostki?

Kiedy prezent od kontrahenta trzeba rozliczyć z fiskusem

Okres świąteczny sprzyja polepszaniu kontaktów z partnerami biznesowymi, dlatego wielu przedsiębiorców obdarowuje ich upominkami. Choć rożne są motywy takiego działania, jedno jest pewne – nie jest ono obojętne podatkowo.

Prezenty dla pracowników nie zawsze z VAT

W pierwszej chwili wydaje się, że obdarowanie personelu nie powoduje dla pracodawcy żadnych skutków w podatku od towarów i usług. Nic bardziej mylnego – przedsiębiorca, który poniósł wydatek na zakup upominku, co do zasady zapłaci ten podatek.

Prezent na mikołajki w firmowych kosztach

Bony podarunkowe? Pomoc finansowa? A może klasyczne podarunki? Wybór formy upominku jest o tyle ważny, że jego zakup i wręczenie może wywierać różne skutki i wpływać na możliwość ujęcia zakupu w kosztach podatkowych.

Arbitraż: jak firma może ominąć zatory w sądach

Sąd może skierować strony postępowania na mediację, a także zaproponować zawarcie ugody, która będzie wiążąca, tak samo jak wyrok. Ustawodawca sugeruje też stronom, aby powstałe spory rozwiązywać jeszcze przed wystąpieniem na drogę zinstytucjonalizowaną, bez angażowania sądów powszechnych.

Więcej wymiany informacji o podatnikach między państwami

Unikanie opodatkowania już dawno przestało być problemem możliwym do rozwiązania w granicach jednego państwa. Ze względu na możliwość transferowania dochodów za granicę i ukrywanie majątku w innych krajach, konieczne stało się opracowanie porozumień międzynarodowych, pozwalających na ściślejszą współpracę między państwami, szczególnie na sprawniejszą wymianę informacji.

NSA: parkowanie pod domem nie wyklucza pełnego odliczenia VAT

Firma ma prawo odliczyć 100 proc. podatku pomimo tego, że samochód służbowy jest wykorzystywany na dojazdy pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie.

Upadek firmy może zależeć od liczby wierzycieli

Niemożliwe jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego dla dłużnika – przedsiębiorcy, który ma tylko jednego wierzyciela – wynika to ze stanowiska Sądu Najwyższego i znacznej części doktryny.

Wnioski o upadłość nie mają znaczenia dla celów windykacyjnych

Spłacenie długu przez dłużnika po złożeniu wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie miało wpływu na dalszy bieg postępowania upadłościowego.