Michał Oleś

Spółka jest właścicielem nieruchomości rolnych? Mogą być problemy przy przekształceniu

Nie jest jasne, czy nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wyłącza spod restrykcji nabycie udziałów lub akcji w wyniku przekształcenia spółki handlowej, jeśli spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 5 ha.

Nowe warunki zasiadywania nieruchomości rolnej

Zasiedzieć nieruchomość rolną może – co do zasady – tylko rolnik indywidualny, a powierzchnia jego gospodarstwa razem z zasiedzianą nieruchomością nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych.

Nowe restrykcje w transakcjach na udziałach i akcjach spółek

Jeśli spółka zależna jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha – zbycie udziałów lub akcji w spółce dominującej będzie ograniczone prawem pierwokupu, choć nie zawsze...

Nieruchomości rolne po zmianach

Październikowa nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczyła – w pewnym zakresie – reglamentację obrotu nieruchomościami rolnymi. Zmiany budzą jednak szereg wątpliwości.

Transakcje z nieruchomością rolną przypominają pole minowe

Nieruchomość rolna, ze względu na niejasną interpretację jej definicji, zmienne orzecznictwo oraz różną praktykę oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przypomina pole minowe. Pominięcie wymogów stawianych przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego przy jej nabyciu może prowadzić do nieważności umowy.

Najem w supermarketach a ograniczenie handlu w niedzielę – kto zyska, kto straci

Ograniczenie niedzielnego handlu może sporo zmienić w relacjach wynajmujący – najemca, zwłaszcza w dużych obiektach handlowych. Warto więc wskazać kilka instrumentów, czy instytucji prawnych, które mogą zostać wykorzystane do dostosowania stosunków najmu do nowych warunków.