Beata Faracik

Należyta staranność: jeszcze dobrowolna, wkrótce obowiązkowa?

Nowe regulacje powinny objąć wszystkie firmy niezależnie od sektora i ich wielkości.

Beata Faracik: Prawa człowieka i biznes - polska perspektywa

180 tysięcy osób w Polsce doświadcza pracy przymusowej, na porządku dziennym są doniesienia o dyskryminacji.