Tomasz Szczygielsk

Mineral anthropogenic resources in circular economy

The symbiosis of mining, energy and infrastructure is of crucial importance.

Mineralne zasoby antropogeniczne w GOZ

Kluczowa jest symbioza górnictwa, energetyki i infrastruktury.