Agnieszka Witońska-Pakulska

Znak towarowy - co wpływa na jego wartość

Marka to nie tylko znak lub nazwa – to także wartość dodana. To także uczucie, emocje, które konsument odczuwa wobec nazwy lub symbolu, a zatem – zdecydowanie więcej niż tylko znak towarowy. Jednak z prawnego punktu widzenia to znak reprezentuje w najbardziej zbliżony sposób to, co intuicyjnie wiąże się z marką. Od czego zatem zależy wartość marki, znaku towarowego?