Magdalena Krawczyk

Kiedy można powołać się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie RODO

Powoływanie się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia będzie możliwe, ale dopiero po spełnieniu kilku warunków.

Jak przygotować firmę do nowego systemu ochrony danych osobowych

Przedsiębiorcy będą zobligowani wykazać na żądanie urzędu, że określone rozwiązania zostały rozważone z punktu widzenia ich zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, i przede wszystkim, że tym zasadom w pełni odpowiadają.