Grzegorz Pobożniak

Kiedy można powołać się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie RODO

Powoływanie się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia będzie możliwe, ale dopiero po spełnieniu kilku warunków.

Nowe przepisy antykorupcyjne - skutki dla firm

Trzeba będzie stworzyć w firmie kodeks etyczny. Powstanie też konieczność ustalenia procedur powiadamiania organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych. Nie uniknie się też akceptacji dla działań sygnalisty.

Jaka odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej spółce

Wyrządzenie szkody majątkowej spółce może skutkować nie tylko odpowiedzialnością własnym majątkiem i koniecznością wyrównania spółce poniesionej szkody, ale może prowadzić też nawet do odpowiedzialności karnej, w tym do wymierzenia kary bezwzględnego pozbawienia wolności do 5 lat.

Jak przygotować firmę do nowego systemu ochrony danych osobowych

Przedsiębiorcy będą zobligowani wykazać na żądanie urzędu, że określone rozwiązania zostały rozważone z punktu widzenia ich zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, i przede wszystkim, że tym zasadom w pełni odpowiadają.

Zmiany w dziedziczeniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest trwale związana z osobą przedsiębiorcy. Jego śmierć często prowadzi do paraliżu funkcjonowania firmy. Jeśli nie ma zgody między spadkobiercami, procedury dotyczące nabycia i działu spadku przedłużają się znacząco, tym samym udaremniając wszelką szansę na reaktywowanie przedsiębiorstwa. Przygotowywane zmiany przepisów mogą wiele zmienić. Jakie one mają być?

Kto odpowiada za źle wyceniony aport w spółce z o.o.

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładu w postaci pieniężnej lub niepieniężnej (aportu) celem pokrycia wydawanych w zamian udziałów. W tym ostatnim przypadku wspólnik poniesie konsekwencje, jeżeli wartość aportu zostanie zawyżona.

Kiedy sąd może rozwiązać spółkę z o.o.

Nie zostanie rozwiązana dobrze prosperująca spółka tylko ze względu na złe traktowanie jednego wspólnika, gdyż byłoby to niekorzystne dla obrotu gospodarczego.

Jak wspólnik może się bronić przed niechcianą integracją

Dla skutecznego zaskarżenia połączenia spółek nie wystarczy negatywna ocena biznesowa dokonana przez wspólników. Powinny zostać spełnione określone przesłanki.