Joanna Henzel

Plany zniesienia ustalania stawki VAT w oparciu o PKWiU

Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma w planach zniesienie ustalania stawki podatku od towarów i usług na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 roku.

Elektroniczne sprawozdania w formie JPK

Do 30 września 2018 r. firmy mogą przesyłać sprawozdania finansowe do KRS w formie skanu papierowej wersji, zabezpieczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczony profilem zaufanym ePUAP.

Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych do zmiany

Resort finansów planuje nowelizację przepisów o CIT i PIT w zakresie podatku „galeryjnego". Cel? Uszczelnienie systemu i eliminacja agresywnej optymalizacji podatkowej.

Jak rozliczyć VAT w razie wykonania infrastukruty technicznej przekazywanej na rzecz gminy

Przepisy nie dają odpowiedzi na pytanie jak należy rozliczyć VAT w przypadku wykonania infrastruktury technicznej przekazywanej następnie na rzecz gminy. Nie wiadomo zatem czy znajdzie tu zastosowanie odwrotne obciążenie.