Agnieszka Dawydzik

Zmiana granic administracyjnych gminy – formalność czy wyzwanie?

Aprobata sąsiednich gmin i rzetelne konsultacje z mieszkańcami to połowa sukcesu. Konieczna jest również decyzja ministra właściwego ds. administracji publicznej, który opiniuje każdy wniosek o zmianę granic gminy.

Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o dotacje unijne

Wdrażanie programów operacyjnych z perspektywy finansowej na lata 2014–2020 jest obecnie na zaawansowanym etapie. I choć wdrażanie programów operacyjnych to nie jest wyścig, to postęp finansowy i rzeczowy wyrażony w konkretnych wartościach wskaźników produktu jest istotny z punktu widzenia ram i rezerwy wykonania.

Rewitalizacja a remont - różnica pojęć

W rewitalizacji pośpiech nie jest wskazany. Kryteria powinny być jak najbardziej społeczne, „ludzkie", a nie infrastrukturalne.

Pomoc publiczna w projektach rewitalizacyjnych

Nie ma w Polsce programów przewidujących udzielanie pomocy publicznej dla Programu rewitalizacyjnego. Trzeba więc znaleźć inne przepisy na postawie których będzie można udzielić pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym.