Anna Ciępka

Rozliczanie VAT w Finlandii a przychód i koszt w Polsce

Dla spółki, która rozlicza w Finlandii tamtejszy VAT, składając w tym państwie deklaracje, danina ta nie jest ani przychodem, ani kosztem w polskim podatku dochodowym.