Tomasz Mamys

RODO: osiem czynności w pracy, które zaczną być groźne

Wiele codziennych zadań zawodowych, ale i prozaicznych do tej pory czynności wykonywanych przez pracowników, może od 25 maja 2018 r. stanowić potencjalne zagrożenie naruszenia danych osobowych.

RODO - na co muszą się przygotować kadrowcy i HR-owcy

Działy kadr i płac operują szczególnie wrażliwymi danymi.

RODO: dane osobowe mogą być przedmiotem nacisku na przedsiębiorców

Naciski na firmy w postaci roszczeń odszkodowawczych od osób fizycznych, kradzież danych celem wyłudzenia okupu lub ich nielegalnej sprzedaży dla zysku stanowią grupę kluczowego ryzyka w świetle raportów o rosnącej lawinowo przestępczości elektronicznej.

RODO: łatwo o naruszenie bezpieczeństwa danych w firmie

Delegowanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych na pracowników nie zwolni członka zarządu z ponoszenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wobec spółki. Nie ma znaczenia, czy pracownik dopuścił się naruszeń świadomie, czy przez brak wiedzy.

Zaprojektuj prywatność cd.

Priorytetem zawsze jest ochrona interesów jednostki – osoby fizycznej na jak najwyższym poziomie.

Prywatność – od samego początku!

Zawsze, gdy decydujesz się przetwarzać dane osobowe, dobrą praktyką powinno być podejście oparte na poszanowaniu prywatności osób, których one dotyczą.