Dagmara Leonik

Workation, czyli nowa odmiana pracy zdalnej

Mimo że Polacy mogą swobodnie przemieszczać się po innych państwach unijnych i wykonywać w nich obowiązki zawodowe bez pozwolenia na pracę, taka praca zdalna nie jest całkowicie pozbawiona ryzyk prawnych. Tym większe są one w sytuacji, gdy pracownik wyjechał do kraju spoza Unii Europejskiej. Ostatnio trendem, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników, jest tzw. workation.

VAT: mozliwość obniżenia podstawy opodatkowania

Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania uzależniona jest od posiadania potwierdzenia otrzymania faktury obniżającej tę podstawę.

Czy fakturę korygującą trzeba wystawić

Obowiązki, jakie ciążą na podatniku w sytuacji, gdy doszło do zwrotu towaru, zależą od tego, jak została udokumentowana sprzedaż.

Jak ustalać progi dla dokumentacji cen transferowych

Podatnik zobowiązany jest do odniesienia progów transakcyjnych do wartości będącej sumą wartości transakcji jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi.

Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce komandytowej a PCC

Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce komandytowej powinna być uważana za zmianę umowy spółki osobowej i podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5 proc.