Paweł Podlasiński

Dokument o niezaleganiu z podatkami - jak uzyskać

Zadłużenie wobec fiskusa może świadczyć o problemach finansowych partnera biznesowego. Dlatego często przed rozpoczęciem współpracy z nowym podmiotem przedsiębiorcy wymagają przedstawienia dokumentu o niezaleganiu w podatkach.

Podział majątku po likwidacyjnego spółki z o.o. - skutki podatkowe

Zdaniem fiskusa przekazanie rzeczowych składników majątku w wyniku wykonania zobowiązania należy traktować tak jak ich sprzedaż. Spółka powinna więc rozpoznać przychód. Nie wszystkie sądy administracyjne podzielają ten pogląd.

Konsekwencje ujednolicenia VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Fiskus zapomina, że samorządy jedynie bywają podatnikami VAT, co stanowi niejako efekt uboczny ich działalności – a nie są nimi w każdym przypadku.

Wspólnoty mieszkaniowe - zwolnienie podmiotowe z VAT

Zdaniem fiskusa dostawy mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali wlicza się do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu z podatku, gdy są to transakcje związane z nieruchomością i nie mają charakteru pomocniczego. Sądy administracyjne zajmują jednak odmienne stanowisko, korzystne dla podatników.

Spółka komandytowa: rozliczenie z fiskusem przy zmienionym roku obrotowym

Jeśli spółka komandytowa rozlicza się z fiskusem za inny okres niż miesiące od stycznia do grudnia, to wspólnik załącza do rocznego PIT jej sprawozdanie za okres kończący się w tym roku.