Marcin Mazankiewicz

Dokument o niezaleganiu z podatkami - jak uzyskać

Zadłużenie wobec fiskusa może świadczyć o problemach finansowych partnera biznesowego. Dlatego często przed rozpoczęciem współpracy z nowym podmiotem przedsiębiorcy wymagają przedstawienia dokumentu o niezaleganiu w podatkach.

Podział majątku po likwidacyjnego spółki z o.o. - skutki podatkowe

Zdaniem fiskusa przekazanie rzeczowych składników majątku w wyniku wykonania zobowiązania należy traktować tak jak ich sprzedaż. Spółka powinna więc rozpoznać przychód. Nie wszystkie sądy administracyjne podzielają ten pogląd.

VAT: Czy utrzymanie dróg i autostrad to usługa kompleksowa

Pielęgnacja zieleni, odśnieżanie i konserwacja dróg dotyczą ich utrzymania, ale wykonanie jednej czynności nie wpływa na jakość pozostałych. Jednak fiskus uważa, że to jedno świadczenie, co wyklucza stosowanie 8-proc. stawki daniny.

Czy ePUAP ułatwi życie podatnika

Jedyną platformą do składania deklaracji i informacji podatkowych jest obecnie Portal Podatkowy. Można je także przesyłać przez systemy księgowe. Aby skorzystać z tych rozwiązań, trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.