Wojciech Węgrzyn

Split payment - podzielona płatność VAT już od 1 lipca

Split payment jest rozwiązaniem mającym uszczelnić system poboru podatku oraz zwalczyć oszustwa.

Podzielona płatność: split payment – gdzie są luki i zagrożenia

Już teraz wiadomo, że cześć przepisów o split payment, które wejdą w życie 1 lipca br., wymaga nowelizacji, gdyż ich stosowanie może stanowić zagrożenie dla kontrahentów podatników.

Fiskus odmawia interpretacji, gdy podatnik opisuje kilka zdarzeń przyszłych

Organy coraz częściej odmawiają wydawania interpretacji, gdy podatnicy przedstawiają we wniosku wiele ewentualnych, wzajemnie się wykluczających wariantów zdarzenia przyszłego. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził niedawno WSA w Bydgoszczy.