Mikołaj Duda

Restrukturyzacja: wydzielenie nowej spółki może zainteresować skarbówkę

Fiskus nie zgadza się na sztuczną restrukturyzację w celu obejścia podatku od tzw. niepodzielonych zysków.

Biała lista i split payment także przy stałych umowach współpracy

Jednorazowa wartość transakcji to ogólna wartość wierzytelności lub zobowiązań bądź suma płatności wynikających z kontraktu, nawet jeżeli nie jest ona znana w momencie jego zawierania – uważa szef KAS.

Bony towarowe i usługowe - zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT

Nowe przepisy będą różnicowały rozliczenie VAT w zależności od tego, czy wydany bon zostanie uznany za bon jednego, czy też różnego przeznaczenia.

Skarbówka nie zawsze wejdzie do siedziby

Pracownicy fiskusa podczas kontroli podatkowej często domagają się od przedsiębiorcy oddzielnego pomieszczenia, w którym będą mieli pełny dostęp do jego dokumentacji. W niektórych sytuacjach, takie żądanie nie jest jednak zgodne z prawem.

Rejestracja podatnika VAT

Od początku 2017 r. administracja skarbowa dokładnie prześwietla zgłoszenia przedsiębiorców w celu ich rejestracji jako podatników VAT. Do tej pory była ona w zasadzie formalnością, a obecnie zdarza się, że trwa nawet miesiącami.

Poinformowanie podatnika o kontroli zależy od rodzaju procedury

Czy podatnik zostanie uprzedzony o wszczęciu wobec niego kontroli? To zależy od rodzaju procedury, która ma być u niego przeprowadzona.

Czy można dowolnie przedłużać kontrolę celno-skarbową

Wizyta urzędników fiskusa w kontrolowanej firmie powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej wszczęcia. Nie oznacza to jednak, że nie może trwać dłużej.