Katarzyna Bartniak

Ile VAT od samochodu odliczy przedsiębiorca prowadzący firmę w domu

Gdy parkowanie auta w miejscu zamieszkania jest uzasadnione charakterem prowadzonej działalności, nie powinno być argumentem za ograniczeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Część organów twierdzi jednak co innego.

VAT: opóźnienie w zapłacie zaliczki to podwójny kłopot dla sprzedawcy

Faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem przedpłaty dokumentuje w rzeczywistości wpłatę i należałoby uznać ją za rzetelną. Fiskus twierdzi jednak, że jest to faktura „pusta" i żąda uiszczenia dodatkowego podatku.

VAT: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów przez kuriera

Gdy strony nie określiły momentu przejścia ryzyka i kosztów na nabywcę, organy podatkowe na ogół uznają, że dostawa została dokonana z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi.

Reverse charge: kiedy firma może wystawiać faktury z zastosowaniem odwrotnego obciążenia

Aby firma mogła wystawiać faktury z zastosowaniem odwrotnego obciążenia, jej kontrahent musi nabywać od niej usługi jako główny wykonawca robót budowlanych. Jeśli działa w innej branży, np. reklamowej, to wtedy ten warunek nie jest spełniony.

Czy z kasy założonej przez pomyłkę wolno zrezygnować w każdej chwili

Jeżeli z powodu błędu podatnik rozpoczął ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, to może przestać jej używać. Wiąże się to jednak m.in. z koniecznością odczytu przez serwisanta pamięci fiskalnej urządzenia oraz zwrotu ulgi na jego zakup.