Maciej Pietrzycki

Outsourcing pracowniczy: na co trzeba uważać

Jeżeli postanowienia umowy na wypożyczenie pracowników nie są właściwie sformułowane, firma naraża się na zarzut obchodzenia przepisów o pracy tymczasowej albo uznanie, że to ona jest pracodawcą tych osób.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy – aspekty praktyczne

Utrzymujące się problemy gospodarcze, spadki zamówień oraz ograniczenia dostaw sprawiają, że pracodawcy poszukują kolejnych rozwiązań, które pomogą im przejść przez ten niełatwy okres. W niniejszym artykule przyjrzymy się jednemu z nich tj. wydłużeniu okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Prawo pracownika do bycia offline

W czasie wolnym od pracy pracownik nie ma obowiązku pozostawania z pracodawcą w kontakcie, w tym również za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dotyczy to także osób pracujących zdalnie.

Związki zawodowe pod kontrolą pracodawcy

Pracodawca będzie mógł zweryfikować, czy związek zawodowy działający w jego firmie ma tylu członków, ile podaje. Uprawnienia organizacji na podstawie tej liczby będą zaś ustalane raz na pół roku.

Kontrola pracownika na obecność narkotyków

Brak odpowiednich przepisów dotyczących kontroli pracownika na obecność innych niż alkohol substancji odurzających w organizmie to problem dla wielu pracodawców.

Ostatni moment na poprawienie umów

Jeśli do 22 lutego strony nie wprowadzą do umowy terminowej klauzuli dopuszczającej jej wypowiedzenie, to jednostronne jej rozwiązanie będzie utrudnione co najmniej przez kolejne 33 miesiące.

Zatrudnienia na czas określony: równe zasady angażowania etatowców

33 miesiące – na tyle maksymalnie będzie można zatrudnić pracownika na umowie terminowej. Okres jej wypowiedzenia będzie identyczny jak dla bezterminowego związania i ma zależeć od stażu pracy. To najważniejsze zmiany, jakie zaczną obowiązywać za niecałe pół roku.

Zmiany tylko za zgodą

Do wprowadzenia różnych pór wykonywania zadań zazwyczaj potrzeba aprobaty pracowników bądź ich reprezentacji. Takie ustalenia zależą od wielkości zakładu, wewnętrznych regulacji czy brzmienia umów o pracę. Zmiany są najłatwiejsze, gdy angaż określa jedynie liczbę godzin pracy, nie precyzując, kiedy mają przypadać.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy: ciąża chroni etat i dotychczasową pensję

Podwładnej, która spodziewa się dziecka, nie wolno zmodyfikować zasad zatrudnienia. Jeśli zgodzi się na wypowiedzenie zmieniające, nie wiedząc o swoim stanie, uchyli się od skutków takiego oświadczenia woli.

Różnice między premią a nagrodą od pracodawcy

Formułując wewnątrzzakładowe przepisy płacowe, należy uważać, aby świadczenia określane jako premie nie były w istocie nagrodami, a nagrody – premiami. Zwłaszcza ta druga sytuacja może mieć niekorzystne skutki dla pracodawcy.