Filip Firut

Ustawa o sygnalistach: prawda ułatwi diagnozę problemów w firmie

Polscy przedsiębiorcy powinni podkreślać, że sygnalista to nie donosiciel, i zachęcać pracowników do zgłaszania zauważonych nadużyć.

Regulaminy pracy: jak dowieść swoich racji przed sądem pracy

Pracodawcy nie uda się skutecznie dowieść swoich racji na sali rozpraw, jeżeli nie będzie w stanie wykazać, że pracownik znał obowiązujące w firmie zasady, do których się nie stosował.

Czy pracownik może odmówić zdjęcia na identyfikatorze

- W naszym zakładzie każda osoba posiada identyfikator, na którym znajduje się jej zdjęcie. Ostatnio coraz więcej osób nie chce się zgodzić na to, by robić jej zdjęcie i umieszczać na identyfikatorze. Nasz zakład zatrudnia ponad 250 osób. Stosujemy identyfikatory ze zdjęciem do sprawnej identyfikacji pracowników. Czy pracownik może odmówić udzielenia takiej zgody? – pyta pani Marzena.

Czy można żądać PIT małżonka pracownika do celów zfśs?

W naszej firmie przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest uzależnione od kryterium dochodowego. Pracowników, którzy są w zawiązkach małżeńskich, prosimy o przedstawienie deklaracji PIT małżonka. Wszystko po to, by potwierdzić wysokość dochodów. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Czy nie naruszamy przypadkiem przepisów RODO? – pyta pani Anna.

Jak pracodawca może zabezpieczyć swoje interesy po wyszkoleniu pracownika?

- W naszej firmie coraz częściej zatrudniamy osoby bez uprawnień, a później finansujemy im szkolenia, by te uprawnienia zdobyły. W tym czasie zatrudniamy pracownika na innym stanowisku niż to docelowe. Niestety coraz częściej zdarza się tak, że pracownik po ukończeniu szkolenia rezygnuje z zatrudnienia. Dla firmy stanowi to wyraźne obciążenie finansowe. Czy istnieje jakaś możliwość, by się przed tym zabezpieczyć? Czy możemy od pracowników żądać zwrotu pieniędzy wydanych na ich szkolenie – pyta pani Joanna.

Mobbing: prześladowca zapłaci za nękanie

Aby pracodawca mógł skutecznie dochodzić od mobbera tego, co musiał zapłacić ofierze dręczenia, musi wykazać, że aktywnie przeciwdziałał takim zjawiskom.

Stosowanie monitoringu przez pracodawcę

Stosowanie monitoringu przez pracodawcę nie może naruszać godności lub innych dóbr osobistych pracownika.

Regulaminy zatrudnienia to narzędzie, a nie zło konieczne

Zarządzanie ryzykiem wymaga planowania. Nie sprzyja temu brak przejrzystych procedur i mapy relacji między pracownikami. Pomóc może prosty system informacji dla zatrudnionych.