Ewelina Kalita

Jakie korzyści z uzyskania decyzji o wsparciu na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Wprowadzenie w latach 90. XX wieku regulacji o specjalnych strefach ekonomicznych podyktowane było chęcią przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Istniejące strefy ekonomiczne mają zostać wygaszone do końca 2026 r.

Zamiana długu na kapitał zakładowy lub zapasowy a PCC

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez wspólnika jest dogodną forma finansowania m.in. ze względu na zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych. Komplikacje pojawiają się wtedy, gdy spółka ma problem ze spłatą.

Analiza dokumentacji grupowej wiele powie fiskusowi

Master File określa m.in. warunki finansowania grupy kapitałowej, dostarczając w tym zakresie organom kluczowych informacji. Mogą one stanowić podstawę do sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych spółki.

Wyższe koszty uzyskania przychodów także w marketingu

Podwyższone koszty uzyskania przychodów były do 2018 r. stosowane nie tylko w przypadku artystów, ale także osób działających w branży marketingowej, w tym zajmujących się przygotowywaniem haseł, banerów i kampanii reklamowych. Jak jest teraz?

Czy bonusy wypłacane klientom za zawarcie umowy najmu są opodatkowane VAT

Zdaniem fiskusa, od bonusów wypłacanych klientom za zawarcie umowy najmu należy rozliczyć podatek, nawet gdy wyraźnie zastrzeżono, że są one jedynie rodzajem nagrody dla klienta i gdy trudno jest wskazać świadczenie wzajemne.

VAT: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów przez kuriera

Gdy strony nie określiły momentu przejścia ryzyka i kosztów na nabywcę, organy podatkowe na ogół uznają, że dostawa została dokonana z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi.

Spóźniona rejestracja nie pozbawia prawa do odliczania VAT

Przedsiębiorca dokonujący zakupów na cele działalności opodatkowanej przed złożeniem zgłoszenia VAT-R, może od nich odliczyć podatek. Technicznie jest to jednak możliwe dopiero gdy uzyska status podatnika czynnego.

Czy można skorygować zawyżoną stawkę VAT na paragonie fiskalnym

Korekta obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej jest możliwa przy zwrotach towarów, uznanych reklamacjach i oczywistych omyłkach. Wątpliwości powstają jednak w razie zastosowania przez sprzedawcę niewłaściwej stawki podatku.

VAT: sprzedaż samochodu z obowiązkiem korekty podatku

Jeżeli przy nabyciu pojazdu przedsiębiorca odliczył 50 proc. podatku, to sprzedając go później, może skorygować VAT. Prawo to przysługuje mu przez 60 albo 12 miesięcy od zakupu – w zależności od wartości początkowej auta.

VAT: Jak ustalić obowiązek podatkowy dla usług i dostaw rozliczanych w cyklach

Zdaniem NSA, jeśli spółka jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonywanych dostaw, to nie można uznać, że mamy do czynienia ze świadczeniem wykonywanym w sposób ciągły.