Katarzyna Racka

Sieci handlowe pod lupą UOKiK

Wysoka kara, nałożona niedawno przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na właściciela sieci Biedronka, to ostrzeżenie także dla innych przedsiębiorców z tej branży.

Zmowa cenowa algorytmów w branży e-commerce – science fiction czy rzeczywistość

Stosowanie algorytmów cenowych w branży e-commerce może naruszać reguły prawa antymonopolowego. Organy ochrony konkurencji coraz baczniej przyglądają się temu zjawisku pod kątem oceny, czy nie dochodzi w ten sposób do stosowania porozumień ograniczających konkurencję, w szczególności nielegalnych zmów cenowych.

Koniec z blokowaniem zakupów online klientom z państw UE

Od 3 grudnia 2018 r. sklepy internetowe nie będą mogły blokować dostępu do swoich stron klientom z krajów UE (a ściśle: EOG, czyli UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia), automatycznie przekierowywać ich na inne wersje tych stron, czy różnicować warunków płatności za zamówienie, ze względu na to, że klient ma obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie, niż to, do którego sklep chce sprzedawać swoje produkty lub usługi.