Stanisław Stroński

Stanisław Stroński

Stanisław Stroński (1882–1955); filolog romanista, publicysta i polityk związany z ruchem narodowym, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, poseł na Sejm, po wybuchu wojny wicepremier w rządzie polskim w Londynie), działacz stowarzyszeń emigracyjnych

Stroński: O cud Wisły

Nasze wojsko nie zniesie myśli, żeby dziki soldat i mużyk miał pohulać w stolicy odrodzonej Polski. Każdy żołnierz powie sobie: po moim trupie.