Anna Jaroszewicz

Ewidencja księgowa podmiotów działających w specjalnej strefie ekonomicznej

Podatnik posiadający więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE może prowadzić jedną ewidencję rachunkową, umożliwiającą ustalenie wysokości dochodu (straty) z działalności zwolnionej od podatku.