Przemysław Apostolski

Zyski z wirtualnej waluty a pcc

Minister finansów zawiesił obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany wirtualnej waluty, ale tylko w odniesieniu do transakcji zawartych od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Spółki komandytowo-akcyjne a CIT: niewiele korzyści zostało po czasach przyjaznych rozliczeń podatkowych

Odesłanie do przepisów o spółce jawnej i spółce akcyjnej, obniża bezpieczeństwo prawne dla spółek komandytowo-akcyjnych.

Pełnomocnictwo a zakres działania w sprawach podatkowych

Zgłoszenie osoby upoważnionej do działania w sprawach podatkowych co do zasady następuje w formie dokumentu elektronicznego.

Rolnicy: jakie przychody są obciążone podatkiem dochodowym

Spośród przychodów z działalności rolniczej tylko przychody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej są obciążone podatkiem dochodowym.