Marek Borowicz

Split payment: podzielona płatność w księgach

Dane o środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT powinny zostać zamieszczone w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego jednostki.