Rafał Woźniak

Spółki: jaki model opóźnienia informacji poufnych

Opóźnienie podania informacji poufnej to sytuacja wyjątkowa a samo opóźnienie nie oznacza wyłączenia obowiązków informacyjnych a jedynie przesunięcie w czasie momentu wykonania obowiązku ciążącego na emitencie.

Prospekty emisyjne po nowemu

Nowy typ prospektu ma na celu ułatwienie mniejszym emitentom, wskazanym w rozporządzeniu unijnym, pozyskanie funduszy na rynkach kapitałowych.