Natalia Kowalska

Interpretacje indywidualne w kontroli podatkowej

Interpretacje podatkowe to niedrogi i łatwo dostępny instrument zabezpieczający podatnika przed błędem w rozliczeniach podatkowych. Aby był on skuteczny, należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Warto również wiedzieć, jak się zachować, w przypadku próby zakwestionowania gwarantowanej przez przepisy ochrony wynikającej z posiadanej interpretacji.

Kontrola fiskusa – czego się spodziewać

Do kontroli fiskusa można się przygotować. Co prawda nie można mieć stuprocentowej gwarancji co do jej przebiegu badania, ani ostatecznego wyniku, można jednak sprawić, żeby była ona „pod kontrolą”, czyli wiedzieć jak kontrola może i powinna przebiegać, a także jak reagować na poszczególne działania kontrolujących.

Ograniczenia dotyczą także kosztów w działalności strefowej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie SSE ustalają przychody i koszty na takich samych zasadach jak inne podmioty. Dopiero uzyskany przez nich dochód może podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Aby go wyliczyć, konieczne jest ustalenie kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem limitów wynikających z art. 15c i 15e ustawy o CIT.

Czy wydatki w toku trwającego sporu mogą być kosztem uzyskania przychodów

Wydatki ponoszone na podstawie porozumień podpisanych w toku trwającego sporu sądowego nie mogą być kosztem uzyskania przychodów.