Grzegorz Sapiński

Prezydent Kalisza, Grzegorz Sapiński: Potencjał średnich miast

Miejsca dobrze zarządzane mogą przynieść korzyść nie tylko lokalnej społeczności