Krzysztof Kaczmarek

Estoński CIT nie tylko dla spółek z o.o.

Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu zmiany w zakresie ryczałtu od dochodu spółek (tzw. estońskiego CIT), spowodowały znaczny wzrost popularności tej formy opodatkowania.

Wskaźniki: limity dla podatników w 2019 roku nieznacznie w dół

Silniejszy złoty spowodował niewielki spadek limitów podatkowych. Dotyczy to zarówno obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednorazowej amortyzacji, jak i np. możliwości płacenia ryczałtu ewidencjonowanego.

Specjalne Strefy Ekonomiczne - wsparcie na inwestycje

Każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zwolnienie z PIT lub CIT, jeśli ponosi wydatki na inwestycje. Ulga dotyczy aktywności w całej Polsce, a nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych.

Będą zmiany w formularzu FAT-1(3)

30 czerwca 2018 r. mija termin na przekazanie informacji o rachunkach raportowanych z innymi państwami (CRS) oraz o amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA). Resort finansów szykuje zmiany w druku służącym do ujawniania tych danych.

Jak rozliczyć VAT w razie wykonania infrastukruty technicznej przekazywanej na rzecz gminy

Przepisy nie dają odpowiedzi na pytanie jak należy rozliczyć VAT w przypadku wykonania infrastruktury technicznej przekazywanej następnie na rzecz gminy. Nie wiadomo zatem czy znajdzie tu zastosowanie odwrotne obciążenie.

Czym się różni kontrola podatkowa od celno-skarbowej

Wprawdzie kontrola celno-skarbowa została zarezerwowana dla poważnych przestępstw wobec fiskusa, a pozostałe przypadki mają być przedmiotem kontroli podatkowej, to jednak przepisy nie wyłączają prowadzenia ich obu równocześnie.

Jak jest stosowana klauzula obejścia prawa podatkowego

Niedługo minie rok od wejścia w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyka jej stosowania nie zdążyła się jeszcze wykształcić, więc warto przyjrzeć się warunkom stosowania takich rozwiązań w jurysdykcjach, w których funkcjonują one już dłuższy czas.