Monika Politowska-Bar

Czy ZUS może zawiadomić o kontroli wiadomością SMS

Zawiadomienia o weryfikacji zwolnienia lekarskiego nie trzeba już doręczać na piśmie. Dopuszczalne jest przekazanie informacji telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Czas przechowywania akt pracowniczych – trzy warianty w zależności od daty zatrudnienia

Nowe przepisy przewidują co do zasady obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat. W niektórych przypadkach nadal zastosowanie ma jednak 50-letni okres. Decydujące znaczenie ma termin nawiązania stosunku pracy.

Wprowadzenie elektronicznej formy zwolnień lekarskich

Od 1 grudnia 2018 r. jedyną dopuszczalną przez prawo formą wystawiania zwolnień lekarskich jest forma elektroniczna. Gdy pracodawca nie posiada profilu na Platformie Usług Elektronicznych, lekarz musi wydać wydruk zaświadczenia.

Pensja na rachunek bankowy pracownika stanie się zasadą. Gotówka tylko na wniosek

Od przyszłego roku wypłata wynagrodzenia w gotówce będzie konieczna tylko na wyraźny wniosek pracownika. Zasadą stanie się przelewanie pensji na konta zatrudnionych.

Co zrobić aby skrócić okres przechowywania akt pracowniczych osoby zatrudnionej przed 2019 r.

Aby skrócić okres przechowywania akt pracowniczych osoby zatrudnionej przed 2019 r., pracodawca będzie musiał złożyć w ZUS dodatkowe raporty.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: które firmy muszą wyznaczyć ABI

Części pracodawców dotyczy obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli nie będzie nim dotychczasowy ABI, do 31 lipca muszą wyznaczyć IOD i powiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nowe zasady monitoringu w firmie

W firmach, które wprowadziły system rejestrowania terenu zakładu pracy jeszcze przed 25 maja 2018 r., należy zweryfikować zgodność korzystania z kamer z nowymi przepisami. Ponadto trzeba poinformować o monitoringu pracowników.