Dominik Ruta

Ceny transferowe: kiedy rozliczyć roczną korektę rentowności

Przepisy, które wejdą w życie od 2019 r. jednoznacznie wskazują, że korekta przychodów i kosztów podatnika, wynikająca z przyjętej w grupie polityki cen transferowych, powinna zostać ujęta w roku, którego dotyczy.

Czy podnosząc kapitał zakładowy należy sporządzić dokumentację podatkową

Zdaniem sądu, dokapitalizowanie spółki w grupie poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego nie wpływa na dochód podatnika i nie powoduje obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych. Fiskus ma jednak inne zdanie na ten temat.

CbCR, czyli sprawozdania Country-by-Country Reports dla jednostek dominujących polskich grup kapitałowych

Sprawozdanie Country-by-Country Reports będą składać jednostki dominujące polskich grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln euro, oraz część spółek zależnych zagranicznych koncernów.

Jak ustalić profil funkcjonalny podatnika w sprawozdaniu CIT/TP

W marcu 2018 r. przedsiębiorcy pierwszy raz złożą sprawozdanie CIT/TP. Zawarte w nim dane mają służyć administracji podatkowej do identyfikowania nieprawidłowości w zakresie cen transferowych.

Master File musi być zgodna z polskimi wymogami

Już dzisiaj wiele międzynarodowych grup kapitałowych opracowuje dokumentacje grupowe. Podatnicy, którzy przewidują, że będą zobowiązani do jej posiadania, powinni zatem sprawdzić, czy jest ona jest przygotowywana w ich grupie.