Paulina Gromadzińska

Czy urlop chroni przed zwolnieniem prezesa

Odwołany członek zarządu zatrudniony na podstawie umowy o pracę może w pełni korzystać z uprawnień pracowniczych. Pracodawca nie może go zwolnić z uchybieniem zasad wynikających z kodeksu pracy.

Dokumentacja pracownicza: cyfrowe akta bez przymusu

Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej w elektroniczną nie będzie nieodwracalna. Pracodawca będzie jednak musiał sporządzić wydruki akt i poświadczyć ich zgodność z oryginałem.

Kierownik ciężej pracuje na zaufanie pracodawcy, musi być sumienny i lojalny

Osoby zajmujące wysokie stanowiska w firmie powinny kierować się w pracy przede wszystkim interesem pracodawcy. Narażanie zakładu na niepotrzebne wydatki świadczy o braku ich lojalności.

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Pracownik wywodzący swoje roszczenia z nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony przegra w sądzie, bo pracodawca nadal nie musi podawać przyczyny swojej decyzji.

Ryczałty za noclegi w kabinie pojazdu - skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Kierowcy w transporcie międzynarodowym zatrudnieni w firmach prywatnych nie mają prawa do ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu, jeżeli nie zapewniała im ich umowa o pracę lub przepisy wewnątrzzakładowe. To konsekwencja długo oczekiwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Czas pracy: firmy transportowe muszą być gotowe na kilka wariantów

Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że kierowcom nocującym w kabinach należą się za to dodatkowe ryczałty, przewoźnicy będą musieli je wypłacić. Przy odmiennym wyroku reakcja firm będzie uzależniona od etapu postępowania.

Planowanie i rozliczanie pracy nadliczbowej kierowców

Planowanie i rozliczanie pracy nadliczbowej kierowców może być mniej skomplikowane, gdy pracodawca wprowadzi system równoważny przy jednoczesnym wydłużeniu okresu rozliczeniowego oraz stały ryczałt za nadgodziny.

Kierowca zapłaci za uszkodzenie towaru w transporcie

Odpowiedzialność kierowcy za zniszczenie w transporcie przesyłki nie jest ograniczona do trzech jego pensji, jeśli przewoźnik prawidłowo powierzył mu to mienie. W razie sporu to na pracownika spada też ciężar dowodu, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.

W należności z tytułu podróży służbowych chodzi o kwotę, a nie nazwę

Firma transportowa może przyznać kierowcom jedną należność z tytułu podróży służbowych, nadając jej dowolną nazwę. Wysokość tego świadczenia musi jednak pokrywać minimalną dietę i ryczałt za nocleg.