Adam Bigas

Nowe prawo 2019: jaka stawka akcyzy na wyroby energetyczne

Od 1 stycznia zmienią się zasady ustalania stawek podatku akcyzowego w przypadku olejów i gazów przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Regulacje te mają wyeliminować istniejące wątpliwości w tym zakresie.

Kto rozstrzygnie o zwrocie akcyzy

Po zmianie przepisów nie ma już wątpliwości do naczelnika którego urzędu skarbowego należy się zgłosić, żeby odzyskać podatek zapłacony od dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.

Od 2019 roku obrót wyrobami zwolnionymi z akcyzy tylko z e-dokumentem

Od 2019 roku przemieszczanie w kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od tego podatku ze względu na ich przeznaczenie będzie się odbywało przez system EMCS PL2 na podstawie dokumentu dostawy e-DD.

Obrót wyrobami energetycznymi tylko z dokumentem e-DD

Od przyszłego roku przemieszczanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów z zerową stawką tego podatku będzie się odbywało w Systemie EMCS PL2 na podstawie dokumentów elektronicznych.

Kiedy węgiel i koks są zwolnione z podatku akcyzowego

Od przyszłego roku, w celu zastosowania zwolnienia od akcyzy transakcje z finalnym nabywcą węglowym, będą dokumentowane wyłącznie fakturą oraz oświadczeniem o przeznaczeniu tych wyrobów na cele dające prawo do preferencji.

Straty powstałe podczas produkcji nie są opodatkowane akcyzą

Za ubytki wyrobów akcyzowych nie są już uznawane niedobory, które wystąpiły na etapie procesu wytwarzania piwa, wina, i napojów fermentowanych. W efekcie, nie są one obciążone podatkiem.

Zwolnienie od akcyzy dla zużywanej energii elektrycznej w zakładach energochłonnych

Zakłady energochłonne oraz te, w których przeprowadzane są procesy metalurgiczne, elektrolityczne, mineralogiczne i redukcji chemicznej, mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy dla zużywanej w nich energii elektrycznej.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot akcyzy

Organami pierwszej instancji właściwymi do rozliczenia podatku akcyzowego w Polsce i w związku z obrotem wewnątrz UE są wyznaczeni naczelnicy urzędów skarbowych, natomiast poza Unią – naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Ryczałtowe zabezpieczenie akcyzowe - kiedy stosować

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie kwoty będącej gwarancją zapłaty podatku na poziomie 30 proc. jej podstawowej wysokości.

W jaki sposób ustalane jest zabezpieczenie akcyzowe

W przypadku paliw silnikowych, olejów opałowych, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych pobór akcyzy może zostać zawieszony. Jednak urzędy celne mają wtedy prawo żądać gwarancji zapłaty podatku od tych towarów.