Ewa Matyszewska

Czy równość musi być prawnie regulowana?

Trzecie wydanie dodatku „ESG w praktyce” publikujemy w marcu, a więc miesiącu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. 8 marca, zapewne każdy, kto w praktyce zajmuje się ESG, miał moment refleksji i przeszło mu przez myśl słowo: „równość”. Dlaczego? Chodzi o równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w spółkach oraz o równy procent pań i panów we władzach firm. W obu tych obszarach przedsiębiorstwa mają nadal dużo do zrobienia, zwłaszcza jeśli chcą być postrzegane jako te zrównoważone.

Raport ESG to nie broszura sprzedażowa

Ustalenie strategii i zakresu raportowania ESG, wytypowanie zespołu, zbieranie danych, ich analiza i wyciagnięcie wniosków to kluczowe elementy procesu raportowania. Nie mniej ważne jest też samo napisanie raportu.

Koniec z teoretyzowaniem na temat ESG

Era, gdy czynniki zrównoważonego rozwoju, a dokładnie te związane z oddziaływaniem biznesu na środowisko – (enviromental – E), społeczeństwo (social – S) i ład korporacyjny (governance – G) były dla firm pieśnią przyszłości, dobiegła końca. Przedsiębiorcy nie mogą dłużej odkładać obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie na później. Dlaczego?

Raportowanie ESG: czas na konstruktywną destrukcję

Powszechne raportowanie zrównoważonego rozwoju otwiera nową erę samoświadomości biznesu odnośnie do swojego wpływu na otoczenie. Każdy raport z analizy ryzyk ESG to dla zarządów wyzwanie, w jaki sposób dostosować do tej pory funkcjonujący model biznesowy do ograniczonej ilości zasobów, mnogości zapisów prawnych, większej reaktywności społecznej – mówi Magdalena Miele, prezeska zarządu Global Cosmed SA.

Działalność na rynku regulowanym bywa trudna, ale jest satysfakcjonująca

Mercator, z którego wywodzi się dzisiejszy Mercator Medical, zaczynał w 3-osobowym składzie. Dziś Mercator Medical w Polsce i na świecie to 1250 osób. Plan minimum spółki na najbliższe 10 lat to utrzymanie wzrostu przychodów. Ambicje firmy są jednak znacznie większe - mówi dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A. To dziesiąta rozmowa w ramach inicjatywy BDO „Przedsiębiorca Miesiąca”.

System ochrony zdrowia wymaga zmian. To pacjent musi być w centrum uwagi

Prawdą jest, że finansowanie służby zdrowia jest niewystarczające. Ale to nie jedyna choroba tego systemu. Kolejnymi są: niegospodarność i marnotrawstwo - mówi Marcin Szulwiński, Prezes Zarządu Grupy Nowy Szpital Holding S.A. To dziewiąta rozmowa w ramach inicjatywy BDO „Przedsiębiorca Miesiąca", która będzie trwać do końca 2018 roku.

Rynek budowlany potrzebuje pracowników

- Szacujemy, że obecnie na rynku budowlanym brakuje ok. 150 tys. pracowników. Podwykonawcy odmawiają wykonania zleceń. Trzeba budować siły własne. Zatrudniamy więc Polaków, Ukraińców, próbujemy z pracownikami z Dalekiego Wschodu. Wiemy, że siły własne mogą być droższe, ale zależy nam na wykonaniu kontraktu w terminie i na odpowiednim poziomie - mówi Marek Michałowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA. To ósma rozmowa w ramach inicjatywy BDO „Przedsiębiorca Miesiąca", która będzie trwać do końca 2018 roku.

Utrzymanie klienta to wyzwanie w każdej branży

Bogaty wachlarz produktów i usług, a także możliwość porównania ofert na rynku powodują, że największym wyzwaniem dla ubezpieczycieli jest dziś utrzymanie klienta. Aby zyskać jego lojalność, trzeba być rzetelnym i uczciwym, a także budować długotrwałe, oparte na zaufaniu relacje - mówi Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Pramerica Życie TUiR SA. To siódma rozmowa w ramach inicjatywy BDO „Przedsiębiorca Miesiąca", która będzie trwać przez cały 2018 rok.

Wojciechowski: Branża deweloperska to nieustająca sinusoida

Planując przyszłość staramy się być umiarkowanymi optymistami. Nie celujemy w gwałtowne zwiększanie dynamiki, nowe rynki. Z doświadczenia wynika, że wszystko może się wydarzyć i lepiej zachować umiar. Gdy nadarza się okazja, zawsze z niej korzystamy. Jednak nic za wszelką cenę – mówi Józef Wojciechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. To szósta rozmowa w ramach inicjatywy BDO „Przedsiębiorca Miesiąca", która będzie trwać przez cały 2018 rok.

Krwiobieg gospodarki potrzebuje transfuzji pracowników z Ukrainy

Obecnie w Polsce pracuje ok. 1 mln Ukraińców. To zapotrzebowanie stale rośnie. Work Service skupia się więc na transfuzji pracy ze Wschodu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Bez niej krwiobieg, którym jest gospodarka, może stanąć – mówi Tomasz Misiak, założyciel i Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A. To piąta rozmowa w ramach inicjatywy BDO „Przedsiębiorca Miesiąca", która będzie trwać przez cały 2018 rok.